http://www.christopherostlund.se

Christopher Östlund

Christopher Östlund är född i Uppsala 1966. Han är son till skulptören och konstnären Staffan Östlund och Kärsti född Cederblad. Han visade vid tidig ålder intresse för form, bild, arkitektur samt ekonomi.
Som son i en konstnärsfamilj med flera syskon kom de långa sommarmånaderna i Frankrike att ge
starka intryck. Resor genom Europa skapade tidigt intresse för andra kulturer och önskan att kunna
tala flera olika språk.

Alltid valt en egen väg. Christopher visade tidigt en entreprenörsådra. Han startade tidigt flera olika verksamheter i Uppsala. Förutom att på fritiden dela ut reklam och att på söndagar sälja dagtidningar i ung ålder var intresset för att tänka annorlunda och kreativt en stark drivkraft. Uppväxten i ett konstnärshem väckte intresse för konst, böcker och kultur. Ett stort bibliotek i hemmet samt en en ständigt skrivande mor
var förmodligen en bidragade orsak till det genuina intresset för det skrivna ordet.

Valt utmaningar tidigt. Redan som 15 åring ordnade han eget jobb på Uplandsbankens Fondavdelning. Efter att ha praktiserat där året innan med mycket gott resultat lyckades han övertyga chefen om ett sommarjobb.  Det skapade intern stridighet i banken om det var lämpligt att en sådan ung person kunde jobba på en fondavdelning.

Under gymnasietiden sökte han ett universitetsstipendium. Han lyckades att erhåll detta, vilket resulterade i ett utbytesprogram som student i näringslivet i Danmark. Som ende svensk på Tuborg visade han goda resultat inom först marknadsföring och sedan finans. Det skapade goda kontakter inom koncernen. Påbörjade därefter en militärtjänstutbildning som Kompanibefäl i Sverige men erbjöds återigen jobb på Tuborg. Efter ett år erbjöds han en av de äldre medarbetarnas tjänst, vilket moraliskt kändes fel och han sa upp sig från företaget.  Påbörjade universitetstudier i Uppsala och Stockholm. Dessa avbröts av en anställning för att jobba med den nystartade tv-kanalen Nordic Channel 1988, som förövrigt ägdes av den ingifta släktingen Matts Carlgren. Som ansvarig för intäkterna via säljbolag och medlem av programråd för kanalen påbörjades dock en ny karriär 1990 då han köpte 33% av den nystartade studenttidningen Vägvisaren. Den blev senare under hans befäl en av Europas största studenttidningar. Där lanserade han även idén "gratis vykort" via kortställ till Sveriges alla studenter vars idé senare exporterats till hela världen. 1994 startade han med tidskrifter, Plaza Magazine blev hans första som sedan följts av åtskilliga publikationer och där historien talar sitt tydliga språk. 2014 utger han över 22 tidningar på 5 språk i 48 länder.

Östlund introducerade även Bungy Jump i Sverige i början av 90-talet via sina gamla kamrater i Danmark.
"En galen idé och en utmaning för det mänskliga psyket. Jag trodde aldrig att jag skulle få träffa så många som vågar hoppa från 90 meters höjd. Framför Sjöhistoriska Muséet, till Gärdet och sedan på Djurgården på en plats vid vattnet. Att träffa så många man tror skall våga men som misslyckas"  Hans första riktigt stora undervisning i psykologi enligt honom själv. Christopher är mycket intresserad av just psykologi men även filosofi. Han nämner ofta att framtidens företagsledare måste vara mästare inom detta område. Intresserad av stjärntecken, och hur detta påverkar personligheten, men han är dock inte intresserad av horoskop. Intresse för människan bakom ytan som han själv säger.

Förutom att introducera Bungy Jump var även Christopher en av de första privatpersoner att testa Zero Gravity, dvs. att nå viktlöst tillstånd i farkost nära stratosfären.  Det blev möjligt för icke NASA personal att prova kommersiellt i början av 2000-talet. Östlund var med på flight no. 9 som gjordes 2004 i öknen i USA.  Han gjorde 14 viktlösa tester.

Han är privat intresserad av konst (han ägde tidskriften Konstvärlden 1995 till 1998), fotografi, böcker, veteranbilar, äldre båtar samt arkitektur.

Christopher Östlund Christopher Östlund
        "Det är detaljerna som gör helheten" anser Christopher Östlund.

http://www.christopherostlund.se/christopher-östlund-plaza